Nhà Đất Tin Cậy

Search More

Tin Tức

đất thuê trả tiền hàng năm muốn trả gộp được không

Đăng vào Tháng Ba 15, 2015 bởi nhadattincay trong Tư Vấn Pháp Lý
Chia Sẽ Cộng Đồng

Hỏi:

Tôi muốn hỏi có một nhà đầu tư được thuê đất tại Q. 1 Tp. HCM để thực hiện dự án và đã được cho thuê đất 50 năm diện tích đất là 1.000 m2. Trong GCNQSDĐ (sổ đỏ) có ghi đóng tiền thuê đất hằng năm. Nay nếu nhà đầu tư xin đóng tiền thuê đất cho 45 năm còn lại (đã đóng được 5 năm rồi)hỏi có được không? Nếu được có được giảm không? nếu có giảm thì cụ thể là bao nhiêu %? Nếu đóng từng lần cho 10 năm có được không? và giảm bao nhiêu? Muốn tham khảo về nội dung trả tiền thuê đất và các chính sách miễn giảm thì xem các văn bản pháp luật nào? Rất mong nhận được ý kiến phản hồi của Quý Sở. Xin cám ơn

Trả lời:

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003, Khoản 2 Điều 35 quy định về cho thuê đất và Khoản 3 Điều 108 quy định quyền lựa chọn hình thức giao đất, thuê đất quy định về cho thuê đất thì trường hợp nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án được lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án thuộc trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 35 Luật Đất đai năm 2003.
Như vậy, không có quy định cho trường hợp đóng từng lần cho 10 năm.
Việc miễn giảm tiền thuê đất được quy định tại Điều 60 Luật Đất đai.
Ông có thể tham khảo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ hoặc liên hệ Sở Tài chính và Cục thuế thành phố để được hướng dẫn cụ thể về chính sách tiền thuê đất.


0 Bình luận bài: đất thuê trả tiền hàng năm muốn trả gộp được không