Nhà Đất Tin Cậy

Search More

Tin Tức

hợp thức hóa nhà đất đóng tiền sử dụng đất bao nhiêu

Đăng vào Tháng Ba 15, 2015 bởi nhadattincay trong Tư Vấn Pháp Lý
Chia Sẽ Cộng Đồng

Hỏi:

Năm 1967 Mẹ tôi mua một miếng đất 103 m2 nhưng để giảm thuế chỉ làm giấy mua bán và trước bạ khai 24m2. Làm nhà đủ 103 m2 và ở ổn định đến khi mất, được UBND phường 11 quận Ba xác nhận diện tích đất ở 103 m2, ở ổn định không lấn chiêm nhưng chưa kịp làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mẹ tôi chết di chúc cho sáu anh em tôi đông thừa kế. Nay sáu anh em tôi đăng ký xin giấy chứng nhận quyến sử dụng đất thì sẽ được xác nhận theo điều mấy, khoản mấy của Luật Đất đai năm 2003. Chúng tôi có phải nôp tiền sử dụng đất không? Xin trân trọng cám ơn.

Trả lời:

Việc xác nhận của UBND phường 11 làm căn cứ cấp GCNQSDD&TSGLVD phải xác định thời điểm sử dụng để tính tiền sử dụng đất

– Trường hợp 1:

Nếu 103 m2 sử dụng trước 15/10/1993 được xác định

+ 24 m2 theo quy định tại Khoản 1, Điều 50 Luật Đất Đai năm 2003, không đóng tiền sử dụng đất.

+ 79 m2 theo quy định tại Khoản 4, Điều 50 Luật Đất Đai năm 2003, nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu không đóng tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất lần thứ 2 đóng tiền sử dụng đất.

– Trường hợp 2:

Nếu 103 m2 sử dụng sau 15/10/1993 được xác định

+ 24 m2 theo quy định tại Khoản 1, Điều 50 Luật Đất Đai năm 2003, không đóng tiền sử dụng đất.

+ 79 m2 theo quy định tại Khoản 6, Điều 50 Luật Đất Đai năm 2003, đóng tiền sử dụng đất.
Trân trọng kính chào.


0 Bình luận bài: hợp thức hóa nhà đất đóng tiền sử dụng đất bao nhiêu