Nhà Đất Tin Cậy

Search More

Tin Tức

thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sư dung đất cho môt ngôi chùa

Đăng vào Tháng Ba 15, 2015 bởi nhadattincay trong Tư Vấn Pháp Lý
Chia Sẽ Cộng Đồng

Hỏi:

Xin cho biết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sư dung đất cho môt ngôi chùa thuộc giáo hội phật giáo.

Trả lời

TinCay.ORG xin trả lời:

Theo quy định của pháp luật đất đai, cơ sở tôn giáo xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là cơ sở tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động thì nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường,
Căn cứ Hướng dẫn số 1470/HD-TNMT-ĐKKTĐ ngày 29 tháng 02 năm 2008 về việc hướng dẫn công nhận quyền sử dụng đất do cơ sở tôn giáo đang sử dụng, thành phần hồ sơ gồm 02 bộ :
– Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu) – Bản chính;
– Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng và Thống kê các thửa đất (theo mẫu) – Bản chính.
– Quyết định cho phép họat động về tôn giáo của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận việc bổ nhiệm người chủ trì cơ sở tôn giáo – Bản sao y;
– Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất – Bản chính.
– Giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc pháp lý khu đất – Bản sao y.
Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Tổ Công tác liên ngành họp giải quyết hồ sơ theo quy định.


0 Bình luận bài: thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sư dung đất cho môt ngôi chùa