Nhà Đất Tin Cậy

Search More

Tin Tức

Xây và sửa nhà trên đất nông nghiệp như thế nào

Đăng vào Tháng Mười Một 25, 2014 bởi nhadattincay trong Tư Vấn Pháp Lý
Chia Sẽ Cộng Đồng

 

Hỏi:

Toi ten Vo Thi Anh Dung ,co mot ngoi nha go nam tren dat nong nghiep duoc ba me cho chua co so do nhung ba me co dong thue muoi may nam nay.nay toi muon xin xay nha cap 4 thay ngoi nha go do thi co duoc khong .neu duoc thi thu tuc nhu the nao?

Trả lời:

Thưa bạn Dung,
Về câu hỏi của bạn Nhadattincay xin trả lời như sau:

Thứ nhất, đất nông nghiệp của bạn chưa có sổ đỏ nhưng có hóa đơn chứng từ về việc nộp tiền sử dụng đất thì có thể xin hợp thức hóa quyền sử dụng đất
Theo Điều 50 Luật Đất đai có quy định: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nếu được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về hồ sơ hợp thức gồm:

a. Đơn đề nghị cấp GCNQSDD 2 bản chính được Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận vào đơn với các nội dung:

– Tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

– Xác nhận về nguồn gốc, thời điểm xây dựng và sử dụng đất;

– Xác minh thực địa (trong trường hợp cần thiết) về sự phù hợp quy họach xây dựng theo Giấy phép xây dựng; Đối với trường hợp xây dựng sai phép phải lập Biên bản kiểm tra hiện trạng thể hiện rõ nội dung sai phép; Trường hợp vi phạm khoản 3, Điều 15 Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng thì đề xuất, xử lý theo thẩm quyền.

b. Một trong các loại giấy tờ theo Điều 8 Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai;( nếu có, 01 bản chính và 01 bản sao ).

c. Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật ( nếu có, 01 bản chính và 01 bản sao ).

d. Bản vẽ Sơ đồ nhà, đất (đã được kiểm tra nội nghiệp);

e. Chứng minh nhân dân và hộ khẩu của bạn ( bản sao )

Thứ hai, muốn xây nhà trên đất nông nghiệp thì cần xin chuyển mục đích và xin giấy phép xây dựng

Theo qui định tại khoản 1 điều 36 Luật đất đai năm 2003, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải nộp tiền sử dụng đất theo qui định tại điểm c, khoản 1 điều 6 nghị định 198/2004/NÐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Ðồng thời, theo qui định tại điều 1 quyết định 2746/2006/QÐ-BTC ngày 18-8-2006 của bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính điểm 2, mục III, phần D thông tư 70/2006/TT-BTC ngày 2-8-2006, hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở phải nộp tiền sử dụng đất theo qui định tại điều 6 nghị định số 198/2004/NÐ-CP nếu chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hồ sơ nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận/huyện và phải nộp tiền sử dụng đất theo qui định của pháp luật. Tuy nhiên nếu hộ gia đình, cá nhân chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất thì có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, bạn cần xin phép xây dựng

Các công trình xây dựng khi tiến hành khởi công phải có Giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo Chương V Luật Xây dựng thì hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng gồm:

– Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu do Bộ Xây dựng hướng dẫn);

– Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng.

– Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng).

– Khi xây dựng nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì hồ sơ cần phải có Giấy cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng. (Trong trường hợp này chỉ được cấp Giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch).

– Nộp lệ phí cấp Giấy phép xây dựng. Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Căn cứ vào quy mô và đặc thù của công trình, ông (bà) có thể nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng tại những cơ quan sau:

– Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong đô thị, các trung tâm cụm xã thuộc địa giới quản lý hành chính của quận, huyện mình, trừ các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

– Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt, những điểm dân cư theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải cấp Giấy phép xây dựng thuộc địa giới hành chính mình quản lý.

Khi tiếp nhận hồ sơ xin phép xây dựng, cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng chưa đầy đủ thì cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải giải thích, hướng dẫn cho người xin cấp Giấy phép xây dựng bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp Giấy phép xây dựng. Trường hợp hồ sơ có đủ giấy tờ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng sẽ trao giấy biên nhận trong đó hẹn ngày nhận kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, một bản giao cho người xin cấp Giấy phép xây dựng và một bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép xây dựng.

Đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn cấp Giấy phép xây dựng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chúc bạn hoàn thành mong muốn
Trân Trọng!


0 Bình luận bài: Xây và sửa nhà trên đất nông nghiệp như thế nào