Nhà Đất Tin Cậy

Search More

Tin Tức

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu quy hoạch treo chưa gỡ

Đăng vào Tháng Ba 15, 2015 bởi nhadattincay trong Tư Vấn Pháp Lý
Chia Sẽ Cộng Đồng

Hỏi:

Tôi ngụ tại 193/1 ung văn khiêm phường 25 quận bình thạnh. nhà tôi nằm trong khu đất được UBND thành phố thuận địa điểm cho tập đoàn TKV làm dự án theo thông báo 124 năm 2008. đến nay dự án vẩn chỉ là trên giấy,chưa có quyết định thu hồi đất từ đó đến nay gia đình tôi đi làm giấy chủ quyền nhà nhưng quận bình thạnh không giải quyết. quyền lợi chình đáng thì không được giải quyết trong khi tập đoàn TKV không làm gì thì các cấp chính quyền lại không thấy có biện pháp chế tài nào, bao nhiêu thiệt thòi này ai sẽ là người bồi thường .tôi có xem trên website của sở TNMT về thu hồi các dự án thì dự của TKV không thấy trong danh sách bị thu hồi.Xin hỏi quí sở trong trường hợp này tôi phải làm gì để được cấp giấy chủ quyền nhà.

Trả lời:

Liên quan đến nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:
Ngày 11 tháng 3 năm 2010, Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định số 1095/QĐ-UBND thuận chủ trương cho tập Đoàn Than khoán sản Việt Nam được sử dụng đất để sản xuất kinh doanh dịch vụ theo quy hoạch được duyệt (thuộc khu I). Tập Đoàn có trách nhiệm chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và các cơ quan liên quan để thực hiện nội dung theo như cam kết của Tập Đoàn tại văn bản số 8265/TKV-HTB ngày 30 tháng 12 năm 2009. Trường hợp tập đoàn không thực hiện đúng cam kết về tiến độ thực hiện thì sẽ hủy bỏ chủ trương
Do Tập Đoàn không triển khai các bước thủ tục theo thời hạn đã cam kết, ngày 19 tháng 6 năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 3231/QĐ-UBND về hủy nội dung chấp thuận chủ trương cho Tập đoàn than khoáng sản và giao cho Ban chỉ đạo 09 – Sở Tài chính có báo cáo đề xuất Bộ Tài chính xử lý theo quy định. Đồng thời giao Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh có trách nhiệm niêm yết công khai Quyết định hủy nội dung chấp thuận chủ trương cho Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam sử dụng.


0 Bình luận bài: Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu quy hoạch treo chưa gỡ